Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

شرکت مقاوم سازان پایون

مقاوم سازی پایه های پل با استفاده از FRP

عمده آسیب پذیریها

۱ کمبود پهنای نشیمن در دهانه ساده

۲ ضعف مقاومت بتن در زیرسازه

۳ عدم مهار مناسب آرماتور ستون یا پایه دیواری در شالوده یا سرستون

۴ کمبود طول وصله پوششی میلگردهای طولی ستون یا دیوار

۵ صاف بودن میلگرد در اجزای زیرسازه

۶ زوال در الاستومرها

۷ وجود نشیمن گاه فولادی مرتفع

۸ عدم وجود مهارهای عرشه در راستاهای طولی و عرضی

۹ نزدیکی به گسل و عدم تاب آوری جابجایی موردنیاز

۱۰ ارتعاش زیاد در روسازه های فولادی ارتوتروپیک

۱۱ ضعف در اتصالات سرستون به ستون فولادی

۱۲ فواصل زیاد میلگردهای عرضی و کمبود نسبت حجمی آنها

 

بخش عمده ای از فعالیت هایی که تا کنون در ارتباط با مقاوم سازی اعضای بتنی با دور پیچ های FRP صورت گرفته، با هدف افزایش مقاومت ستون ها، خصوصا ستون های بزرگراه ها و ستون های دایره ای بزرگ، در برابر نیروهای لرزه ای به انجام رسیده است. اولین کاربرد دورپیچ های الیاف کربن جهت افزایش شکل پذیری ستون های بتن مسلح (RC) در دهه ۱۹۸۰ در ژاپن و پس از آن در ایالات متحده توسط فایف و همکاران صورت گرفت. کار محصور نمودن ستون های بتن مسلح با FRP دارای ارتباط نزدیکی با کار محصور نمودن ستون های بتن مسلح با ژاکت های فولادی به منظور افزایش مقاومت لرزه ای آنها می باشد. این کار به نوبه خود با بررسی اثرات عملکردی خاموت های فولادی داخلی جهت محصور نمودن بتن در یک ستون، مرتبط می باشد.

مرور دقیق و کاملی از تاریخچه فعالیت ها و توصیه های طراحی کنونی برای مقاوم سازی لرزه ای ستون های پل بزرگراه ها، توسط Priestly و همکاران (۱۹۹۸) صورت گرفته است. تنها اخیرا مطالعاتی در زمینه افزایش مقاومت لرزه ای قاب های بتن مسلح، دیوار ها و نواحی اتصال در ساختمان ها با استفاده از کامپوزیت های FRP صورت گرفته است و در حال حاضر هنوز توصیه های طراحی برای چنین کاربرد هایی از مصالح FRP به صورت آیین نامه ای ارائه نشده است.

استفاده از محصور سازی با FRP جهت افزایش مقاومت لرزه ای ستون های بتن مسلح، پیچیده تر از تقویت خمشی یا برشی با FRP می باشد. علت آن است که هدف اصلی از مقاوم سازی لرزه ای یک ستون بتن مسلح (یا قاب یا دیوار) معمولا افزایش مقاومت عضو نیست، بلکه افزایش ظرفیت تغییر مکان جانبی غیر خطی (یعنی شکل پذیری) مورد نظر می باشد. هر چند ممکن است هدف اصلی، افزایش مقاومت نباشد، اما اغلب افزایش مقاومت جهت افزایش ظرفیت تغییر مکان جانبی، مورد نیاز می باشد.

 


شرکت مقاوم سازان پایون موفق اتمام مقاوم سازی ۶۲ عدد پل جاده ای در منطقه عسلویه و همچنین مقاوم سازی پل مدیریت چمران، تقویت دیافراگم در سال ۹۸ گردیده است .

بهسازی و نگهداری پل های مدرن  بهسازی پل  خراب شدن پل ها در اثر زلزله  خرابی پل ها  شرح علت خرابی و فروریزش پل ها  علت خراب شدن پل ها  عمده آسیب پذیری پل ها  مقاوم سازی پل ها

 

پلهای سواره روی منطقه پارس جنوبی – ۶۲عدد

شرکت مقاوم سازان پایون به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات مقاوم سازی ساختمان های فولادی و بتنی و همچنین خدمات ژئوتکنیکی شامل پایدارسازی گود، تثبیت خاک و اجرای میکروپایل مطرح می باشد. این شرکت همچنین به صورت فوق تخصصی در زمینه شاقـول نمودن ساختمانهایی که دچار نشست نامتقارن شده اند شناخته شده است. از جمله تخصص های شرکت مقاوم سازان پایون در بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های بتنی با FRP می باشد که پروژه های بسیاری را در سراسر کشور انجام داده است. آدرس:تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، خیابان ناهید غربی، پلاک ۱۲، طبقه دوم شمالی شماره تماس:۰۲۱-۲۲۰۳۹۰۸۳-۵

Post a Comment

*

code

Call Now Button