Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

شرکت مقاوم سازان پایون

بهسازی پل ها و ابنیه فنی راه

زلزله های شدید اتفاق افتاده در دهه ی ۹۰ میلادی در آمریکا، ژاپن، تایوان و ترکیه، آسیب های عمده ای به پلها وارد آوردند. روش های طراحی پلها برای زلزله و ایجاد شکل پذیری مناسب در اعضای آنها از اوایل دهه ی ۷۰ میلادی در آیین نامه های پل مطرح شد. بعد از زلزله های اخیر به دلیل وسعت آسیب ها، نحوه ی طراحی این سازه ها از طرف کارشناسان مهندسی زلزله مورد سوال قرار گرفت و مجددا تحقیق بر روی نیازهای شکل پذیری و جزئیات طراحی اجزای پل شروع شد. در این راستا و برای طراحی ایمن پلها لازم بود که آسیب های پل و دلایل این آسیب ها شناخته شوند. در این مطلب، آسیبهای پل در زلزله های اخیر ارائه شده و در مورد دلایل آن و راه های کاهش آسیبها بحث شده است. نتایج حاکی از آن است که در جایی که گسل از زیر یا نزدیکی محل پل عبور کرده است، حتی اگر پلی مطابق آیین نامه های مدرن طراحی شده باشد، احتمال فروریزی پل وجود دارد.

 

اهمیت به حساب آوردن تاثیرات لرزه ای در طراحی سازه های مهندسی اولین بار موقعی شناخته شد که آسیب مخرب در زلزلهی ۱۹۲۳ کانتوی ژاپن رخ داد. در آن روزها پلها بدون در نظر گرفتن آشفتگی های لرزه ای ساخته می شدند. روش نیروی جانبی استاتیکی معادل با بکارگیری ضریب زلزله بین ۰/ ۱ تا ۰ / ۳ بر مبنای روش طراحی مجاز، که اغلب روش ضریب لرزه ای نامیده می شد، اولین چیزی بود که در طراحی پل های بزرگراه در سال ۱۹۲۳ وارد شد. از آن زمان کار طراحی لرزه ای بهبود یافته و بر مبنای آسیب لرزه ای و پیشرفتهای تحقیقاتی گسترش یافت. اما هنوز مرحله ی اول برای اطمینان از عملکرد لرزه ای مناسب بود. به عنوان مثال در آیین نامه ی طراحی ۱۹۶۴ ژاپن ( JRA 1964) تنها ضریب ۰/ ۲ افقی و ۰ / ۱ قائم در نظر گرفته میشد و شامل هیچ یک از مسائل همچون حرکت زمینی نزدیک حوزه، انعطاف پذیری، پاسخ دینامیکی، روانگرایی و وسایل مانع از جاکندگی نبود.

در زلزله ۱۹۶۴ نیایگاتا”، آسیب گسترده ای در اثر روانگرایی خاک بوقوع پیوست. در دهه ی ۱۹۹۰ که گسترش جانبی برای اولین بار شناخته شد، روانگرایی خاک و گسترش جانبی دوباره از دهه ۱۹۸۰ ارزیابی شدند. ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مقررات راهنمای ۱۹۷۱ ( JRA 1971) داخل شد، ولی فرایند طراحی برای روانگرایی به دلیل مکانیسم ناشناخته روانگرایی در مقررات راهنمای ۱۹۷۱ وجود نداشت.

علاوه بر اقدامات انجام گرفته در مورد روانگرایی خاک، مهارها یا وسایل مانع از جاکندگی بعد از زلزله ی نیایگاتا در مفهوم وسیع اولین بار ایجاد شده و در پلها بکار گرفته شدند. آسیب گسترده ی پل ها ناشی از جابجایی نسبی زیاد بین روسازه و زیرسازه، الهامی برای ایجاد وسایل مانع از جاکندگی بود. در سال ۱۹۷۱ زلزله ی سن فرناندوی آمریکا اتفاق افتاد و باعث آسیب گسترده ای شد. بعد از زلزله، آیین نامه ی پل آمریکا دستخوش تغییر شدند و طراحی بر مبنای تامین شکل پذیری کافی در عناصر اصلی پل انجام شد. در دههی ۹۰ میلادی با وقوع زلزله های مخرب آمریکا، ژاپن، تایوان و ترکیه و مشاهدهی آسیب های گسترده در پلها، دوباره این سوال مطرح شد که آیا شکل پذیری های تامین شده کافی نبوده اند و یا این که روش طراحی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و دوباره تحقیق بر روی نیازهای شکل پذیری و جزئیات طراحی اجزای پل شروع شد. در این راستا لازم بود که آسیب های پل و دلایل این آسیب ها شناخته شوند.

 

عمده آسیب پذیریها

۱ کمبود پهنای نشیمن در دهانه ساده

۲ ضعف مقاومت بتن در زیرسازه

۳ عدم مهار مناسب آرماتور ستون یا پایه دیواری در شالوده یا سرستون

۴ کمبود طول وصله پوششی میلگردهای طولی ستون یا دیوار

۵ صاف بودن میلگرد در اجزای زیرسازه

۶ زوال در الاستومرها

۷ وجود نشیمن گاه فولادی مرتفع

۸ عدم وجود مهارهای عرشه در راستاهای طولی و عرضی

۹ نزدیکی به گسل و عدم تاب آوری جابجایی موردنیاز

۱۰ ارتعاش زیاد در روسازه های فولادی ارتوتروپیک

۱۱ ضعف در اتصالات سرستون به ستون فولادی

۱۲ فواصل زیاد میلگردهای عرضی و کمبود نسبت حجمی آنها

شرکت مقاوم سازان پایون به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات مقاوم سازی ساختمان های فولادی و بتنی و همچنین خدمات ژئوتکنیکی شامل پایدارسازی گود، تثبیت خاک و اجرای میکروپایل مطرح می باشد. این شرکت همچنین به صورت فوق تخصصی در زمینه شاقـول نمودن ساختمانهایی که دچار نشست نامتقارن شده اند شناخته شده است. از جمله تخصص های شرکت مقاوم سازان پایون در بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های بتنی با FRP می باشد که پروژه های بسیاری را در سراسر کشور انجام داده است. آدرس:تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، خیابان ناهید غربی، پلاک ۱۲، طبقه دوم شمالی شماره تماس:۰۲۱-۲۲۰۳۹۰۸۳-۵

Call Now Button