Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

دسته‌بندی نشده

رزین ها شرکت مقاوم سازان پایون ارائه دهنده رزین ها و اپوکسی های متعددی شامل چسب کاشت میلگرد، پرایمر اپوکسی، رزین نصب الیاف کامپوزیتی و بتونه اپوکسی می باشد. چسب کاشت میلگرد برای کاشت میلگردهای فولادی و همچنین بولت و انکرهای

روش و هزینه انجام مقاوم سازی؟ در حال حاضر در کشور ما تنها مرجع مقاوم سازی دستورالعملی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری پژوهشکده مهندسی زلزله، تدوین شده است تحت عنوان “دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود”.   مراحل

فونداسیون را شاید اصلی ترین جزء در باربری ساختمان باید به حساب آورد. چرا که تمامی بارهای منتقل شده از کف طبقات، تیرها و ستون ها در نهایت توسط فونداسیون به خاک منتقل می گردد. چنانچه سازه فونداسیون مقاومت کافی

Call Now Button