Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

مقاوم سازی با FRP اف آر پی

عمده آسیب پذیریها ۱ کمبود پهنای نشیمن در دهانه ساده ۲ ضعف مقاومت بتن در زیرسازه ۳ عدم مهار مناسب آرماتور ستون یا پایه دیواری در شالوده یا سرستون ۴ کمبود طول وصله پوششی میلگردهای طولی ستون یا دیوار ۵ صاف بودن میلگرد در اجزای

با توجه به لرزه خیز بودن کشور ایران و هزینه قابل ملاحظه تخریب و نوسازی مجدد سازه ها، در سالهای اخیر مسئله تقویت و ترمیم سازه های ضعیف و خسارت دیده در سطح وسیعی مطرح شده است. عواملی همچون تغییر

فهرست برخی از پروژه ­هایی که در آنها از الیاف این شرکت استفاده شده است تقدیم میگردد: - شهرک شهید بهشتی - بتاجا - برج سنبل - بانک پارسیان - ساختمان مرکزی سازمان نقشه برداری ایران - هتل فرهنگیان مشهد - آموزش و پرورش

طراحی و اجرای پروژه مقاوم سازی ساختمان رهیافت- پردیس تهران پس از ارائه طرح مقاوم سازی ساختمان پردیس  رهیافت توسط شرکت مقاوم سازان پایون، اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان مذکور نیز به این شرکت واگذار شد. ساختمان موجود شامل سیستم قاب خمشی

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه شاقول نمودن ساختمان مسکونی

Call Now Button