Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com

شاقول کردن ساختمانهای کج شده

ساختار بسیاری از ساختمانهای قدیمی از دیوارهای باربر بنایی و یا ترکیب آن با سازه فلزی تشکیل شده است. این ساختمانها نه تنها بر اساس آیین نامه های زلزله طراحی نشده اند بلکه تعدد و ضخامت بالای این دیوارها باعث

نشست فونداسیون شامل دو بخش نشست آنی و تحکیمی بوده که نشست آنی بلافاصله پس از اجرای سازه رخ داده و نشست تحکیمی که تابعی از زمان می باشد ممکن است سالها به طول بیانجامد. کلیه این نشستها می بایست

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه شاقول نمودن ساختمان مسکونی

Call Now Button