Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

خدمات ویژه

[us_single_image image=”9551″ lightbox=”1″]

شاقول نمودن ساختمانهای کج شده

نشست فونداسیون شامل دو بخش نشست آنی و تحکیمی بوده که نشست آنی بلافاصله پس از اجرای سازه رخ داده و نشست تحکیمی که تابعی از زمان می باشد ممکن است سالها به طول بیانجامد. کلیه این نشستها می بایست در زمان طراحی سازه و بر اساس نتایج مطالعات خاک مورد بررسی قرار گرفته و کنترل گردند. در بسیاری از موارد عدم مطالعه شرایط خاک و سازه، نفوذ آب به زیر فونداسیون، ریزش چاه و یا قنات های احتمالی، عدم بستر سازی مناسب، بارگذاری نامتقارن سازه و … باعث بروز نشستهای نامتقارن و بیش از حد مجاز شده که منجر به کج شدگی سازه می گردند. این شرکت با استفاده از دو روش جک زنی و روش ابداعی برش خاک تا کنون موفق به شاقول نمودن بیش از ۸ ساختمان در سراسر کشور شده است. این عملیات با چنان ملاحظاتی انجام پذیرفته که حتی کاربری این ساختمانها در حین عملیات، دچار وقفه نشده است.

[us_gallery ids=”9553,9554,9555,9556,9557,9558″ layout=”masonry” columns=”3″ indents=”1″]

حذف دیوارهای باربر بنایی

ساختار بسیاری از ساختمانهای قدیمی از دیوارهای باربر بنایی و یا ترکیب آن با سازه فلزی تشکیل شده است. این ساختمانها نه تنها بر اساس آیین نامه های زلزله طراحی نشده اند بلکه تعدد و ضخامت بالای این دیوارها باعث بروز محدودیت های زیادی در معماری ساختمان گشته است. این شرکت با ابداع روشی ابتکاری و با حفظ ساختار طبقات فوقانی، سیستم سازه ای طبقات تحتانی را از دیوارهای باربر بنایی به سیستم قاب تبدیل کرده که نه تنها باعث افزایش شدید فضاهای معماری می گردد بلکه طبقات تحتانی همچون جداکننده های لرزه ای برای طبقات فوقانی رفتار نموده و باعث کاهش شدید اثر نیروهای زلزله به این طبقات می گردد.

[us_gallery ids=”9561,9562,9563,9564″ columns=”2″ indents=”1″]
Call Now Button