Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

افزایش مقاومت Tag

طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای عملیات شاقول سازی و پایدار سازی و تثبیت دائم ساختمان پردیس انجام مطالعات ژئوتکنیک ( حفاری

مقاوم سازی کلی سازه بر اساس اهداف بهسازی سازه (objectives rehabilitation) چنانچه سازه نتواند به نقطه ی عملکرد مورد نظر برسد و یا در نقطه عملکرد سازه، در اغلب تیر و ستون ها، نیروها، چرخشها و جابجایی هایی بیشتر از مقادیر

فونداسیون را شاید اصلی ترین جزء در باربری ساختمان باید به حساب آورد. چرا که تمامی بارهای منتقل شده از کف طبقات، تیرها و ستون ها در نهایت توسط فونداسیون به خاک منتقل می گردد. چنانچه سازه فونداسیون مقاومت کافی

۱-طراحی و اجرای سازه های فولادی و بتن ۲-مقاوم­سازی انواع سازه ها ( ساختمان، پل و

نشست ساختمان و ناشاقولی ساختمان |  دلایل نشست و کج شدن ساختمان ساختمان در طول عمر مفید خود که مطابق با آیین نامه های طراحی سازه حدودا ۵۰ سال می باشند در شرایط مختلف قرار می گیرند، و به احتمال زیاد زلزله های

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

⁣روش های مقاوم سازی و تقویت سازه بتنی هنگامی که مقاومت سازه ی بتنی زیر مقدار تعیین شده در طراحی باشد ( دقیق تر اینکه با حذف ضریب های اطمینان، رده ی مقاومتی بتن باربر از عدد طراحی شده ۱۵ درصد

مقاوم سازی و بهسازی_لرزه ای فونداسیون روش های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای فونداسیون I- افزایش ابعاد پی با افزایش ابعاد پی می‌توان سطح تماس بر پی را افزایش داد و از تنش‌ های اعمالی بر پی کاست که این اقدام منجر به‌ افزایش ظرفیت باربری فونداسیون می‌شود.

Call Now Button