Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

بهسازی و مقاوم سازی پل Tag

طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای عملیات شاقول سازی و پایدار سازی و تثبیت دائم ساختمان پردیس انجام مطالعات ژئوتکنیک ( حفاری

زلزله های شدید اتفاق افتاده در دهه ی ۹۰ میلادی در آمریکا، ژاپن، تایوان و ترکیه، آسیب های عمده ای به پلها وارد آوردند. روش های طراحی پلها برای زلزله و ایجاد شکل پذیری مناسب در اعضای آنها از اوایل

عمده آسیب پذیریها ۱ کمبود پهنای نشیمن در دهانه ساده ۲ ضعف مقاومت بتن در زیرسازه ۳ عدم مهار مناسب آرماتور ستون یا پایه دیواری در شالوده یا سرستون ۴ کمبود طول وصله پوششی میلگردهای طولی ستون یا دیوار ۵ صاف بودن میلگرد در اجزای

با توجه به لرزه خیز بودن کشور ایران و هزینه قابل ملاحظه تخریب و نوسازی مجدد سازه ها، در سالهای اخیر مسئله تقویت و ترمیم سازه های ضعیف و خسارت دیده در سطح وسیعی مطرح شده است. عواملی همچون تغییر

با توجه به لرزه خیز بودن کشور ایران و هزینه قابل ملاحظه تخریب و نوسازی مجدد سازه ها، در سالهای اخیر مسئله تقویت و ترمیم سازه های ضعیف و خسارت دیده در سطح وسیعی مطرح شده است. بروز زلزله های بزرگی همچون

۱-طراحی و اجرای سازه های فولادی و بتن ۲-مقاوم­سازی انواع سازه ها ( ساختمان، پل و

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

Call Now Button