Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
a

مقاوم سازی ساختمان مسکونی Tag

آزمایشهای غیر مخرب به آزمایشهایی گفته می شوند که مواد آزمایش شده در این فرآیند از بین نمی روند. بنابراین در این روش کارایی یک عضو بدون تغییر یا از بین رفتن آن، مورد بررسی قرار می گیرد. در برخی

مراحل بهسازی لرزه ای: با توجه به مراحل بهسازی لرزه ای که درفصول مختلف دستورالعمل پژوهشکده زلزله شناسی نشان داده شده،مراحل بهسازی لرزه ای ساختمانها را به چهارمرحله زیر تقسیم میکنیم: مرحله اول : این مرحله مربوط به اولویت بندی ساختمانها است

یکی از روش های موثر در مقاوم سازی تیرهای بتنی استفاده از پلیت فولادی در بالا، زیر و کناره های تیرهای بتنی می باشد. بسته به این که ضعف تیرهای بتنی خمش یا برش است می توان از ورق های

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

پروژه های شرکت پایون در سال ۱۳۹۸ اجرای مقاوم سازی شاقول نمودن و تثبیت ساختمان کوچه خالقی سال:۹۸ طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- نسیم شهر- ۵ طبقه سال:۹۸ شاقول نمودن ساختمان مسکونی

Call Now Button